PlanetWin365公司 - 萨克拉门托国王 VS 底特律活塞(主) - 指数变化列表  查看欧洲指数  查看让分指数  查看大小指数

时间 更新 指数 概率(%) 凯利指数 赔付率
     
2021/02/27 09:00(终) 赛前0小时0分
1.79
2.01
52.90
47.10
0.94↓
0.95↑
0.95
变化列表
2021/02/27 07:55 赛前1小时4分
1.79↑
2.01↓
52.90
47.10
0.94
0.95
0.95
2021/02/27 03:56 赛前5小时3分
1.70↓
2.13↑
55.62
44.38
0.93
0.97
0.95
2021/02/26 23:56 赛前9小时3分
1.76↓
2.05↑
53.80
46.20
0.94
0.95
0.95
2021/02/26 23:41(初) 赛前9小时18分
1.88
1.92
50.53
49.47
0.99
0.90
0.95